Kunde: Bolig & Bistand. Bedrift med oppfølging av personer som har utfordringer til rus eller psykiske lidelser og av ulike årsaker har behov for hjelp for å bo i egen bolig. 
Logo og visittkort ble utarbeidet
Til toppen!