Startet med forskjellige idéer og skisser:
Brukte fargepaletten til Oslo Sporveier
5 ferdige illustrasjoner:
Til toppen!